USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA

Pristup i korištenje web stranice

Stranicu ne smijete koristiti na bilo koji neprikladan ili nezakonit način i obavezni ste se pridržavati svih važećih zakonskih propisa koji se odnose na Vaš pristup i upotrebu web stranice. Saglasni ste da ćete se pridržavati svih razumnih uputa koje vam možemo s vremena na vrijeme davati u vezi s korištenjem web stranice.
Po prijemu Vaše narudžbe saglasni ste s činjenicom da ćemo pregledati Vašu narudžbu i sadržaj koji sadrži te da ćete se pridržavati naših smjernica i poštovati ove Uslove i pravila korištenja. Via Media može odbiti da obradi svaku narudžbu za koju smatramo da je sadržaj u suprotnosti s ovim Uslovima i odredbama te našim smjernicama za korištenje.

Obavijest o autorskim pravima

Sav dizajn, tekst, grafika ili aranžman su u vlasništvu kompanije Via Media d.o.o. ili drugih vlasnika autorskih prava. Svaka upotreba materijala na ovoj stranici (uključujući reprodukciju za svrhe koje nisu navedene gore i izmjena, distribucija ili objavljivanje) bez prethodnog pisanog dopuštenja kompanije Via Media d.o.o. strogo je zabranjena.

Kupovina kotizacije

Za kupovinu kotizacije kliknite na link KOTIZACIJE. Nakon toga možete odabrati koji tip kotizacije želite kupiti. Nakon konačne potvrde Vaše narudžbe odmah ćemo Vam poslati potvrdu na email adresu koju ste naveli.
Potvrda narudžbe sadržavat će detalje narudžbe, cijene i informacije o Branding Conference. Vaša je odgovornost da nas čim prije kontaktirate i obavijestite o bilo kakvoj eventualnoj grešci koja se tiče kupovine kotizacije.

Via Media d.o.o. može povući iz ponude aktuelne kotizacije ili uvesti nove u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, a količina kotizacija u ponudi može postati nedostupna bez prethodne obavijesti. Via Media neće imati nikakvu odgovornost bilo koje vrste ukoliko ponuđene usluge nisu dostupne. Sve kotizacije kupljene do tog trenutka će biti validne po uslovima pod kojima su kupljene.

Cijene i plaćanje

Via Media d.o.o. može promijeniti cijenu kotizacije prije nego što Vi pošaljete Vašu narudžbu.
Sve narudžbe se plaćaju putem bankovne transakcije na bankovni račun Via Media d.o.o.. Broj bankovnog računa bit će vam poslan putem e-maila nakon što završite Vašu narudžbu.

PLAĆANJE PREKO RAČUNA

Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti plaćanja. Ukoliko plaćate virmanski, prijenos novca izvodi se direktno preko banke tako da, u ovom slučaju, sigurnost plaćanja ovisi o bankama koje mnogo ulažu u sigurnost plaćanja. U tom slučaju gotovo da i ne postoji rizik od zloupotrebe, odnosno nije ništa veći nego u slučaju kad plaćate u klasičnoj prodavnici.

PLAĆANJE KARTICAMA

Ukoliko ste odlučili Vašu kotizaciju platiti online, bit će potrebno da unesete broj kartice, ime i prezime navedeno na kartici, datum do kojeg kartica vrijedi te kontrolni broj. Kupci se najviše boje zloupotrebe pri ovoj vrsti plaćanja, ali je važno znati da, prilikom plaćanja karticom na Internetu, unos podataka o kartici vrši se na zaštićenoj stranici Banke, a prijenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korištenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti u jednom trenutku, podaci o bilo čijoj kartici nisu dostupni nama niti našem sistemu.

ČUVANJE PRIVATNOSTI PODATAKA

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca na način da prikupljamo samo neophodne podatke o kupcima/korisnicima. Informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe.

Svi dostupni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo uposlenicima kojima su podaci potrebni za rad. Svi naši uposlenici odgovorni su za poštivanje pravila o zaštiti privatnosti.

Sigurnost i potraživanja

Sve cijene kotizacija su izražene bez PDV (17%). Posebne cijene vrijede do datuma navedene na web stranici i / ili dok zalihe traju.
Via Media d.o.o. mora primiti uplatu za ukupnu cijenu kotizacija koju naručujete prije nego što Vaša narudžba može biti prihvaćena. Plaćanje se vrši po narudžbi. Nakon što primi uplatu Via Media d.o.o. će potvrditi da je Vaša narudžba primljena slanjem e-maila na adresu e-maila koji dostavite. E-mail za potvrdu narudžbe uključit će vaše ime, broj narudžbe i ukupnu cijenu. Prihvaćanjem Vaše narudžbe i primanjem uplate, Via Media d.o.o. će ispostaviti račun kao dokaz uplate i kupovine kotizacije, koji će biti poslan na dostavljenu fizičku adresu iz narudžbe.

Pravo na otkazivanje

Otkazivanje učešća je moguće samo po osnovu pismene obavijesti upućene organizatoru najmanje 14 dana prije održavanja konferencije. U tom slučaju organizator će izvršiti povrat 75% (po odbitku PDV-a) uplaćenog iznosa. Sve informacije vezane uz plaćanje dostupne su putem e-maila: [email protected]

Odgovornost

Naša odgovornost za gubitke koje eventualno pretrpite zbog našeg kršenja ovih Pravila strogo je ograničena na neto kupovnu cijenu kotizacije koju ste kupili (bez poreza i troškova isporuke).
Ništa u ovim uslovima i odredbama neće isključiti ili ograničiti našu odgovornost za: smrt ili lične ozljede uzrokovane našim nemarom; ili bilo kakav gubitak koji ste pretrpjeli kao rezultat Vašeg oslanjanja na bilo kakvu pogrešnu prezentaciju prevare koju smo vam napravili; ili bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema primjenjivom zakonu.
Izričito se slažete da je upotreba naše Web stranice i pregledavanje Web-mjesta isključivo na Vaš vlastiti rizik.
U skladu s gore navedenim, slažete se da nećemo biti odgovorni za: a) izravne gubitke, zahtjev ili štetu; b) bilo kakav neizravni gubitak, zahtjev ili štetu ili bilo kakvu kaznenu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste koja nije izravno povezana s incidentom koji je prouzrokovao Vaš zahtjev; ili c) bilo kakav gubitak dobiti ili gubitka štednje, gubitka ili zloupotrebe podataka (u svakom slučaju izravno ili neizravno), u svakom slučaju bez obzira radi li se o nepoštivanju (uključujući nemarnost), stroge odgovornosti ili na drugi način izvan ili je na bilo koji način povezan s (i) bilo kojom upotrebom ove stranice ili sadržaja web stranice; (ii) ove Uslove i pravila korištenja (iii) Proizvodi (iv) bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje u korištenju bilo koje komponente Web stranice, Sadržaja web stranica ili bilo koje usluge, uključujući, bez ograničenja, nedostupnost Web stranice, usluge bez obzira na trajanje bilo kojeg razdoblja nedostupnosti; (v) bilo kakvu upotrebu ili oslanjanje na bilo koji Sadržaj web-stranice ili bilo koju drugu informaciju, materijal, softver, proizvode, usluge i srodnu grafiku dobivenu na Stranici, u svim slučajevima čak i ako smo bili upozoreni na mogućnost takvog gubitka ili oštećenja.
Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili izdatke (uključujući gubitak dobiti) koji proizlaze izravno ili neizravno od bilo kakvih neuspjeha ili kašnjenja u obavljanju bilo koje obaveze prema ovim uvjetima i odredbama zbog bilo kojeg događaja ili okolnosti izvan naše razumne kontrole uključujući, bez ograničenja, bilo kakve štrajkove, industrijske akcije, neuspjeh napajanja ili opreme, vladina akcija ili zakona više sile.
Zakoni koji se primjenjuju u Vašoj zemlji prebivališta ne smiju dopustiti ograničavanje ili isključivanje odgovornosti ili slučajne ili posljedične štete, pa se gore navedeno ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.
Zbog inherentnih rizika korištenja interneta, ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili bilo koju drugu imovinu prilikom korištenja ili pregledavanja naše web stranice. Preuzimanje ili ostalo sticanje bilo kojeg sadržaja web stranice vrši se prema vlastitom nahođenju i riziku te s Vašom potvrdom da ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na računaru ili gubitak podataka koji proizilaze iz preuzimanja ili nabave bilo kakvog sadržaja te vrste.

Završetak

Via Media d.o.o. može ukloniti Stranicu ili prekinuti pružanje bilo koje usluge dostupne na Stranici u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju iz bilo kojeg razloga.
Možemo prekinuti Vaš pristup našoj Stranici iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme sa ili bez obavijesti.
Sve kotizacije kupljene do tog trenutka biti će validne i vrijediti će pod uslovima pod kojima su kupljene.

Privatnost i zaštita podataka

* Via Media d.o.o. se u potpunosti pridržava Zakona o zaštiti podataka.
* Via Media d.o.o.  nikada neće dijeliti, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Vaše podatke osim u slučaju da Vi to odobrite.
* Via Media d.o.o. će od Vas tražiti samo podatke koji su nam potrebni
* Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, zahtjeva i slično, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate i uradit ćemo sve što je u našoj moći da Vam pomognemo.

Zakonodavstvo

Ovaj sporazum je sačinjen prema Zakonima Bosne i Hercegovine, a za sve sporove nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.